wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
pobierz formularz zamówienia
ankieta
Analiza satysfakcji klienta

W związku z potrzebą doskonalenia wdrożonego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000 uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie niniejszej ankiety i odesłanie pocztą e-mail (przycisk wysyłający znajduje się na końcu ankiety).

       
  1. Jakie czynniki decydują o zakupie produktów
ZE TWERD?
(w przypadku wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, proszę je ponumerować pod względem znaczenia: od czynnika najbardziej istotnego do najmniej znaczącego)
 
jakość produktów i usług

cena

termin realizacji
2. Jaka jest szczególna, wyjątkowa
poziom obsługi
cecha oferty firmy ZE TWERD?
serwis gwaranycjny

inne (jakie?)

   3. Jak często kontaktują się Państwo z naszą firmą?   4. Jak ocenieją Państwo: 
raz na tydzień (lub częściej)   a) jakość naszych wyrobów
raz na miesiąc bardzo wysoka
raz na kwartał wysoka
raz w roku przeciętna
jeszcze rzadziej słaba

zła
       
  b) jakość naszych produktów w porównaniu z ofertą firm dostarczających podobne produkty?   c) ceny naszych wyrobów na tle poduktów konkurencyjnych?
dużo wyższa bardzo atrakcyjne
wyższa korzystniejsze
przeciętna porównywalne
gorsza mniej korzystne
dużo gorsza nieatrakcyjne
   

  d) nasze terminy realizacji na tle konkurencji?   e) fachowość udzielanych porad?
bardzo atrakcyjne bardzo dobrze
korzystniejsze dobrze
porównywalne przeciętnie
mniej korzystne słabo
nieatrakcyjne źle
       
  f) poziom obsługi Klienta (uprzejmość, zainteresowanie rozwiązaniem problemu, gotowość do pomocy)?    g) reakcję na zapytanie ofertowe i zamówienia (czas reakcji i kompletność odpowiedzi)?
bardzo dobrze  bardzo dobrze
dobrze  dobrze
przeciętnie  przeciętnie
słabo  słabo
źle  źle
       
  h) poziom obsługi reklamacji    i) dostępność informacji o produktach?
 bardzo dobrze  bardzo dobrze
dobrze dobrze
przeciętnie przeciętnie
słabo słabo
źle źle
  5. Proszę podać źródło informacji o naszej firmie i ofercie:    6. Czy planują Państwo we współpracy z ZE TWERD:
firmowa stona internetowa www.twerd.pl  zwiększenie ilości zakupów
inne strony internetowe    zmniejszenie ilości zakupów
katalogi i cenniki    utrzymanie poziomu zakupów na tym samym poziomie
wpisy w katalogach targowych i raporty branżowe    
oferty otrzymane pocztą konwencjonalną i elektroniczną    7. Jak oceniają Państwo współpracę z ZE TWERD?
kontakt telefoniczny prcownika Z.E. TWERD  bardzo dobrze
prezentacje przedstawicieli, konferencje, szkolenia  raczej dobrze
polecenie przez inne osoby (w tym dotychczasowych klientów firmy)  nie do końca jesteśmy zadowoleni
znajmość marki (np. z prasy branżowej i innej ogólnodostępnej)  mamy zastrzeżenia
jestem stałym klientem  zawiedliśmy się
Inne jakie?:

   Prosimy o komentrz do zaznaczonej opcji:
     

8. Dodatkowe uwagi i spostrzeżenia dotyczące produktów i współpracy z firmą:


 
Data wypełniania ankiety
 
 
Nazwa firmy
 
 
Osoba wypełniająca
 
     
 
Zakład Energoelektroniki "TWERD" Michał Twerd
ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń
tel./fax +48 56 654-60-91
ISO 9001
copyright 2017