wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
    firma
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Polityka prywatności
• Kariera w ZE Twerd
Działalność produkcyjna firmy


Profil działalności firmy wygląda następująco:
 • Produkcja seryjna typoszeregu napędowych przemienników częstotliwości z zasilaniem jedno- i trójfazowym przeznaczonych do zasilania typowych silników asynchronicznych klatkowych w zakresie mocy 0,37 ÷ 800 kW,
 • Produkcja nietypowych przemienników częstotliwości do napędu silników synchronicznych - BLAC/BLDC,
 • Produkcja napędów tyrystorowych przeznaczonych do zasilania klasycznych silników prądu stałego (moc do 250 kVA),
 • Produkcja tyrystorowych zasilaczy galwanizerskich i kataforezy do 400 kVA,
 • Produkcja tranzystorowych impulsowych zasilaczy galwanizerskich małej mocy,
 • Produkcja układów przeznaczonych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych tj. elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych,
 • Aplikacje produkowanych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odbiorców.
Wszystkie powyższe działania wspierane są odpowiednią pomocą techniczną, serwisem gwarancyjnym oraz (na co zwraca się szczególną uwagę) pogwarancyjnym.

Nasze układy pracują w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w:
 • liniach do produkcji papieru i tektury- jako napędy poszczególnych sekcji maszyny papierniczej, transportera makulatury, hydropulpera, sita, cylindrów, nawijaka,
 • liniach przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • cukrowniach – pompy wody i soku buraczanego, prasa wysłodków, napędy dyfuzorów,
 • oczyszczalniach ścieków i węzłach cieplnych – napędy pomp i wentylatorów,
 • przemyśle drzewnym – napędy traków, obrabiarek do drewna, wciągarek, suwnic bramowych,
 • przemyśle metalowym (lakiernie, galwanizernie) – zasilacze wanny malowania kataforetycznego,
 • stacjach wydobycia ropy naftowej – układy sterowania pompami głębinowymi do wydobywania ropy naftowej oraz napędy w przepompowniach ropy naftowej i gazu,
 • górnictwie – napędy taśmociągów, kombajny górnicze,
 • pojazdach szynowych produkowanych przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding,
 • Małej Elektrowni Wodnej AKWA w Nysie – Przemiennikowy Zespół Generatorowy o mocy 2x90kW (fotografia poniżej),
laboratoriach uczelni wyższych w Polsce i za granicą:
 • Politechnice Wrocławskiej,
 • Akademii Morskiej w Gdyni,
 • Politechnice Częstochowskiej,
 • Politechnice Warszawskiej,
 • Politechnice Białostockiej,
 • Politechnice Gdańskiej,
 • Politechnice Lwowskiej,
 • Politechnice Charkowskiej,
 • Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie,
 • TEXAS A&M University at Qatar,
a także w napędach wind, dźwigów, karuzel, obrabiarek do metalu.

Znaczna część wyprodukowanych przez nas falowników pracuje w Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Na bazie opracowanej przez naszą firmę dokumentacji przemienniki częstotliwości produkowane są także na rynek Chiński.


Mała Elektrownia Wodna w Nysie (AKWA) 2x90kW

Tunel aerodynamiczny
w Lesznie FREEFLYCENTER

Całkowita moc układu: ponad 2MW.

Dane techniczne:
- 12 wentylatorów,
- 12 silników 160kW z
   hamulcem mech.,
- 6 falowników typu
   MFC710 355kW.


(c) Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd