wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
    firma
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Polityka prywatności
• Kariera w ZE Twerd
Działalność wdrożeniowa firmy

W latach 2010-2012 firma zrealizowała I etap projektu „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” w ramach którego opracowała sześć nowych produktów:
  • typoszereg przemienników częstotliwości AFC200 o zasilaniu jednofazowym, małogabarytowych, o wektorowym algorytmie sterowania,
  • przemienniki częstotliwości MFC1000 o zasilaniu trójfazowym, wektorowym algorytmie sterowania, sinusoidalnym poborze prądu i dwukierunkowym przepływie energii,
  • przemiennikowe zespoły generatorowe PZGS, umożliwiające pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (generatory wiatrowe wspomagane energią słoneczną oraz bateriami akumulatorów) oraz umożliwiające jej przesyłanie do istniejącej sieci energetycznej w zakresie mocy do 22 kW,
  • przemiennikowy zespół napędu wentylatorów do przesyłu gazu PZWG,
  • napęd dostawczego samochodu elektrycznego FNS,
  • zespoły generatorowe PZGW, umożliwiające pozyskanie energii elektrycznej z generatorów wodnych oraz umożliwiające przesyłanie tej energii do istniejącej sieci energetycznej w zakresie mocy 22 – 355 kW.
W ramach zmieniających się potrzeb współczesnego rynku Zakład Energoelektroniki próbuje sprostać jego wymaganiom, ciągle udoskonalając swoje wyroby oraz rozszerzając ich asortyment.

Techniczny rozwój firmy można prognozować głównie w następujących kierunkach:
  • napędów AC z typowymi klatkowymi silnikami indukcyjnymi (ciągła poprawa parametrów napędu, polepszenie współpracy z siecią zasilającą, rozszerzenie możliwości użytkowych i integracja funkcji PLC w ramach uniwersalizacji układów sterowania),
  • serwonapędów z silnikami bezszczotkowymi,
  • komunikacyjnych magistral przemysłowych (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania np. w pracy synchronicznej napędów) oraz oprogramowania działających aplikacji z wykorzystaniem komputerów osobistych oraz sterowników przemysłowych,
  • przemiennikowych zespołów generatorowych PZGS i PZGW umożliwiających pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne.

Od strony handlowej, swoją przyszłość firma upatruje w działaniach na rzecz wprowadzenia swoich wyrobów na nowe rynki europejskie, w tym głównie na rynki wschodnie.

Z perspektywy kilkunastu lat działalności w zakresie energoelektroniki, i to wyłącznie na bazie własnych opracowań, stwierdzić można brak jakiegokolwiek usystematyzowanego wsparcia ze strony Ministerstwa Gospodarki oraz, wydaje się - specjalnie do tego powołanych, agend rządowych. Nie są nam znane żadne systemowe wyróżniki dla firm rzeczywiście twórczych, których koszty działania są nieporównywalnie wyższe od ponoszonych przez typowe już na naszym rynku firmy dealerskie. Wydaje się to szczególnie groźne w obecnej chwili, gdy nasz rynek jest całkowicie otwarty dla wyrobów takich potentatów jak ABB, Siemens, LG czy Hitachi.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu udzielonego podczas Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2011.(c) Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd