wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
opis techniczny
Przemienniki częstotliwości (falowniki) oraz inne układy energoelektroniczne
• Falownik wektorowy
   typu: AFC 200
• Falownik wektorowy
   typu: MFC 710
• Falownik regeneracyjny
   typu: MFC 710AcR
• Falownik wektorowy
   typu: MFC 710/500V
• Falownik wektorowy
   typu: MFC 710/690V
• Falownik trójpoziomowy
   typu: MFC 810 (1140V)

• Przemiennikowy zespół
  napędu wentylatorów do
  przesyłu gazu typu: PZWG

• Zespoły generatorowe do
  elektrowni wodnych PZGW
Inwerter fotowoltaiczny
• Falownikowy Napęd
   Samochodowy

Zestawy edukacyjne dla
  uczelni technicznych

Układy napędowe DC
• Tyrystorowe zespoły
  prostownikowe typu: TZP
Zespoły napędowe i rozdzielczo-sterownicze
• Zespoły napędowe typu:
  TZS i PZS
Zespoły rozdzielczo sterownicze, zasilacze
• ZI
• ZRS, TZG i TZE
Akcesoria dodatkowe
• Przewody, panele,
  potencjometry...
Układy już nie produkowane
• Falownik typu: AFC 120
• Falownik typu: AFC 150
• Falownik typu: MFC 311
• Falownik typu: MFC 310
• Układ tyrystorowy typu: UT
Formularz zamówienia

REGENERACYJNY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI
(falownik wektorowy) typu MFC710AcR

0,75 - 500 kW

 

 Przemiennik serii MFC710/AcR przeznaczony jest do sterowania silnikami indukcyjnymi o napięciu znamionowym 400V. Oferujemy też wykonania na napięcia 500V i 690V oraz inne wg indywidualnych ustaleń. Przemiennik umożliwia zwrot energii do sieci zasilającej (czterokwadrantowy prostownik sieciowy).

MFC710/AcR powstał przez wbudowanie do przemiennika częstotliwości MFC710 modułu prostownika rewersyjnego AcR (Active Rectifier) zastępującego konwencjonalny obwód wejściowy. Pozwala to na wyeliminowanie problemów wynikających ze stosowania prostowników diodowych w układach napędowych tj.:
 • odkształcenia prądu i napięcia sieci zasilającej spowodowane nieliniowym charakterem obciążenia,
 • jednokierunkowy przepływ mocy. 
Na poniższych rysunkach przedstawiono schematy blokowe obu typu przemienników.

Schemat blokowy tradycyjnego układu typu MFC710Schemat blokowy przemiennika regeneracyjnego typu MFC710/AcR


Stosując falownik MFC710/AcR uzyskujemy:
 1. Korekcję współczynnika mocy PFC, ograniczenie współczynnika zniekształceń prądu THDi oraz napięcia THDu
  Moduł AcR pozwala uzyskać sinusoidalny przebieg prądu pobieranego, eliminując negatywny wpływ wyższych harmonicznych wprowadzanych do sieci zasilającej w przypadku stosowania konwencjonalnych układów zasilających.
 2. Dwukierunkowy przepływ mocy, praca cztero-kwadrantowa
  W napędach przekształtnikowych nierzadko występuje sytuacja w której energia zgromadzona w obciążeniu musi zostać przekazana z powrotem do źródła lub wytracona w postaci ciepła na dodatkowym rezystorze. Jeśli proces ten jest intensywny lub powtarza się często, zastosowanie dodatkowego rezystora hamującego może być nieopłacalne lub niemożliwe. Moduł AcR pozwala na dwukierunkowy przepływ mocy, przez co może przekazać zgromadzoną energię do sieci zasilającej w celu powtórnego przetworzenia. Takie rozwiązanie jest uzasadnione nie tylko z punktu widzenia bilansu energetycznego ale także kosztów eksploatacji. Moduł znajduje zastosowanie m.in. w aplikacjach napędowych wirówek, dźwigów oraz przy przetwarzaniu energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych.
 3. Stabilizację napięcia w obwodzie pośredniczącym
  Moduł AcR jest trójfazową przetwornicą podwyższającą AC/DC. Oznacza to, że napięcie w obwodzie pośredniczącym falownika może być wyższe niż wynika to z napięcia sieci zasilającej. Zastosowanie w przemienniku częstotliwości modułu AcR, pozwala na uzyskanie na wyjściu falownika napięcia wyższego niż napięcie zasilające (np. napięcie we. 400VAC 50Hz, napięcie wy. 0-500VAC 0-400Hz).

MFC710AcR_200kW
MFC710AcR 200kW 400V


Dane techniczne:
 • Napięcie od strony sieci:
  3x400V, 3x500V lub 3x690V, 45 .. 66Hz;
  na zamówienie dostępne inne poziomy napięć
 • Napięcie od strony maszyny elektrycznej:
  3 x 0 .. 400V, 3 x 0 ..500V lub 3 x 0 .. 690V,
  0 .. 400Hz
 • Rewersyjny prostownik (z możliwością zwrotu energii do sieci zasilającej)
 • Sterowanie:
   - skalarne U/f (liniowe/kwadratowe),
   - wektorowe (czujnikowe/bezczujnikowe)
 • Odłączalny panel sygnalizacji i sterowania z wyświetlaczem LCD
 • Wbudowany sterownik PLC
 • Wbudowany sterownik zespołu pomp lub wentylatorów
 • Zintegrowany regulator PID
 • Wbudowany moduł komunikacyjny RS232/RS485 (MODBUS)
 • Możliwość sterowania pracą i edycji parametrów poprzez łącze komunikacyjne
 • Programowalne prędkości stałe
 • Funkcja motopotencjometru
 • Możliwość bezpośredniego podłączenia enkodera inkrementalnego (5V, nadajnik linii)
 • Pomijanie programowalnych pasm częstotliwości rezonansowych
 • Definiowane kształty i nachylenia charakterystyk zadajnika prędkości (liniowe, krzywa „S”)
 • Programowalna struktura sterowania:
  - Przełączalne warianty sterowania (A, B)
  - Zadajnik prędkości: panel sterowania, wejście analogowe, regulator PID, motopotencjometr, blok sterownika PLC
  - Start/Stop (panel sterowania, wejścia cyfrowe, blok PLC)
  - Programowalne wejścia cyfrowe: start/stop, kierunek, blokada pracy, usterka zewnętrzna, kasowanie usterki
  - Programowalne wyjścia cyfrowe (3 przekaźniki i 1 otwarty kolektor): gotowość, praca, awaria, ostrzeżenie, przekroczenie określonej temperatury radiatora, osiągnięcie prędkości zadanej lub progowej, osiągnięcie ograniczenia prądowego, wyjście bloku PLC
  - Programowalne wyjścia analogowe: częstotliwość, prędkość obrotowa, natężenie prądu wyjściowego, napięcie wyjściowe, stopień obciążenia, wyjście bloku PLC
 • Pomiar czasu pracy
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC, opcja)
 • Układ blokad i diagnostyki
 • Zabezpieczenie klawiatury systemem kodów dostępu
 • Możliwość przechowywania w pamięci parametrów 4 silników
 • Zdefiniowane zestawy parametrów fabrycznych

pobierz kartę katalogową (pdf)
pobierz instrukcję obsługi (pdf)(c) Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd