wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Kariera w ZE TwerdToruń, 01.03.2013 r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl


Zapytanie ofertowe

       
W związku z projektem pt.: „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań” realizowanym przez nas w ramach Działania 4.1 POIG prosimy o przedstawienie oferty na budowę jednonawowej hali metalowej o długości  50m i szerokości 20m, o dachu dwuspadowym o nachyleniu rzędu 7º, przy założeniu, że wykonanie fundamentów leży po stronie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ofercie prosimy uwzględnić:
    - projekt wraz z dokumentacją
    - izolację dachu i ścian hali
    - stolarkę aluminiową: drzwi pełne i przeszklone
    - bramy
    - ścianki wewnętrzne
    - okna lub doświetlenia
    - rynny
    - dostawę
    - montaż
    - klasę odporności pożarowej „E”
                                       
Kryterium wyboru oferty:
O wyborze decyduje cena.
Wybrana zostanie pełna oferta, tj, spełniająca co najmniej warunki wymienione w punkcie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, której wartość będzie najniższa.
Wartość cenowa = 100%

Termin przedstawienia oferty: 15.04.2013r. do godz. 12:00
Forma przedstawienia oferty: pisemnie (mail, fax, poczta lub osobiście w siedzibie ZE TWERD)
Termin wyboru oferty: 15.04.2013r. po godzinie 12:00

Ewentualne pytania proszę kierować do właściciela firmy, p. Michała Twerd, tel: +48 503-187-761; michal@twerd.pl.

Zakład Energoelektroniki "TWERD"
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 654-60-91, tel./fax +48 (56) 654-69-08
ISO 9001
copyright 2014