wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Kariera w ZE TwerdToruń, dn. 2015-01-26
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
mariusz.szlendak@twerd.pl
 

Zapytanie ofertowe

W związka z realizacją Zadania nr 8 w ramach Działania 4.1, proszę o przedstawienie oferty na:

Dmuchawa jonizacyjna stanowiskowa w ilości 3 sztuk

1. Zamawiający
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

2. Szczegółoway opis przedmiotu zamówienia
Dmuchawa jonizacyjna musi pozwalać zjonizować i przedmuchać powietrze w pobliżu stanowiska pracy montera/ pracownika serwisu.

3. Termin przedstawienia oferty :
29.01.2015r., godz 13:00

4. Forma przedstawienia oferty:
Pisemnie (mail: mariusz.szlendak@twerd.pl, fax 56 654-69-08, lub osobiście w siedzibie firmy Beneficjenta)
Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Beneficjenta.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
29.01.2015r., od godz 13:30

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

W przypadku jakichkoliwek pytań i wątpliwości odpowiedzi udzieli p. Mariusz Szlendak 56 6546091, mariusz.szlendak@twerd.pl. 

Zakład Energoelektroniki "TWERD"
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 654-60-91, tel./fax +48 (56) 654-69-08
ISO 9001
copyright 2014