wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Kariera w ZE TwerdToruń, dn. 2015-03-12
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl


Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją Projektu pt.: „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań”, w ramach Działania 4.1 POIG proszę o ofertę na poniższe zestawy silnikowe:

1. Stanowisko silnikowe napędów asynchronicznych na napięcie 400/690V 90kW
2. Stanowisko do badania napędów asynchronicznych na napięcie 400/690V 160kW

Każdy z zestawów silnikowych powinien posiadać układ sterowania z zainstalowanym falownikiem czterokwadrantowym wraz z przemiennikowym zestawem hamującym, umożliwiającym zwrot energii do sieci w trakcie prac badawczych.

Szczegóły techniczne poszczególnych zestawów:

1. Stanowisko asynchroniczne 90kW
a) Dwa silniki asynchroniczne 90kW, 400/690V, 50kHz, 1500obr/min
b) Każdy z silników przystosowany do współpracy z falownikiem:
  • chłodzenie obce
  • enkoder inkrementalny 1024 imp/obrót, 5V, nadajnik linii
  • łożysko izolowane jeśli jest wymagane (określa producent silnika)
  • czujnik PTC w uzwojeniach (1szt/fazę)
  • czujnik PT100 w uzwojeniach (1szt/fazę)
c) Falownik czterokwadrantowy wraz z przemiennikowym zestawem hamującym, umożliwiającym zwrot energii do sieci w trakcie prac badawczych

2. Stanowisko asynchroniczne 160kW
a) Dwa silniki asynchroniczne 160kW, 400/690V, 50kHz, 1500obr/min
b) Każdy z silników przystosowany do współpracy z falownikiem:
  • chłodzenie obce
  • enkoder inkrementalny 1024 imp/obrót, 5V, nadajnik linii
  • łożysko izolowane jeśli jest wymagane (określa producent silnika) 
  • czujnik PTC w uzwojeniach (1szt/fazę)
  • czujnik PT100 w uzwojeniach (1szt/fazę)
c) Falownik czterokwadrantowy wraz z przemiennikowym zestawem hamującym, umożliwiającym zwrot energii do sieci w trakcie prac badawczych

System oceny oferty:
Oferta na każdy z zestawów silnikowych oceniana będzie osobno.

Oferty zawierające wycenę wszystkich zestawów będzie traktowana, jak kilka różnych ofert złożonych oddzielnie na każdy zestaw, a nie jako całość.
Z tego powodu rozważane będą także oferty cząstkowe, dotyczące nie wszystkich zestawów.

Jedynym kryterium wyboru jest cena (cena 100%), cena rozumiana jako cena konkretnego zestawu a nie wartość całej oferty.
W podziale na poszczególne stanowiska kryterium oceny wygląda następująco:
Zestaw pierwszy: cena 100%
Zestaw drugi: cena 100%

W ten sposób jako przedmiot zakupu zostaną wybrane te zestawy, które w swojej kategorii będą najtańsze. Oznacza to, że wszystkie zestawy mogą, ale nie muszą być zakupione od tego samego oferenta.

Dla każdego zestawu powstanie osobny protokół wyboru najkorzystniejszej oferty.
Każdy zestaw będzie wybierany oddzielnie, według powyższych kryteriów.

Termin wykonania zestawów:
Zestaw nr 1: 31.05.2015r.
Zestaw nr 2: 31.05.2015r.

Termin przedstawienia oferty: 13.04.2014

Forma przedstawienia oferty: pisemnie (mail, fax, poczta lub osobiście w siedzibie ZE TWERD)

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj sekretariacie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odpowiedzi udzieli p. Justyna Bieńka, tel. 666-06-72-79; e-mail: justyna.bienka@twerd.pl

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 56 654-60-91, tel./fax +48 56 654-69-08
ISO 9001