wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Kariera w ZE TwerdToruń, dn. 2015-04-01
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl
                                       

Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją Projektu pt.: „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań”, w ramach Działania 4.1 POIG proszę o ofertę na:

Zestaw form wytryskowych do falowników typu MFC1000

Szczegóły dotyczące form:
- jednogniazdowe
- ciepły dolot tworzywa
- powierzchnia wyprasek wykonana wg 24-27 VDI
- materiał przetwarzany: PC lub ABS
- wykonanie wg załączonych rysunków, możliwe są drobne zmiany nie wpływające jednak na rozstaw mocowań, otworów oraz ogólną wielkość obudów.

System oceny oferty:
Jedynym kryterium wyboru jest cena (cena 100%)

Termin dostarczenia  form:
Do 30.09.2015r.

Termin przedstawienia oferty: 30.04.2015

Forma przedstawienia oferty: pisemnie (mail, fax, poczta lub osobiście w siedzibie ZE TWERD)

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj sekretariacie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odpowiedzi  udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; justyna.bienka@twerd.pl .

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 56 654-60-91, tel./fax +48 56 654-69-08
ISO 9001