wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Kariera w ZE TwerdToruń, dn. 2015-05-25
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
mariusz.szlendak@twerd.pl   


Zapytanie ofertowe

W związka z realizacją Zadania nr 9 w ramach Działania 4.1, proszę o przedstawienie oferty na:

Stanowisko montażowe w ilości 5 sztuk

1. Zamawiający:
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

2. Szczegółoway opis przedmiotu zamówienia:
a) Stanowisko montażowe pracy montera 2szt powinno zawierać:
1. stół z szafką narzędziową zamykaną na klucz, z oświetleniem, systemem gniazd zasilających
2. krzesło ESD
3. mata ESD montowana na blacie stołu
4. walizka narzędziowa z kompletem narzędzi
5. stacja lutownicza z kompletem grotów

b) Stanowisko montażowe pracy serwisanta 3szt powinno zawierać:
1. stół z szafką narzędziową zamykaną na klucz, z oświetleniem, systemem gniazd zasilających
2. krzesło ESD
3. mata ESD montowana na blacie stołu
4. walizka narzędziowa z kompletem narzędzi
5. stacja lutownicza z kompletem grotów
6. laptop

3. Termin przedstawienia oferty:
28.05.2015r., godz 13:00

4. Forma przedstawienia oferty:
Pisemnie (mail: mariusz.szlendak@twerd.pl, fax 56 654-69-08, lub osobiście w siedzibie firmy Beneficjenta)
Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Beneficjenta.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
28.05.2015r., od godz 13:30
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

W przypadku jakichkoliwek pytań i wątpliwości odpowiedzi udzieli p. Mariusz Szlendak 56 6546091, mariusz.szlendak@twerd.pl .

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 56 654-60-91, tel./fax +48 56 654-69-08
ISO 9001