wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Kariera w ZE TwerdToruń, dn. 2015-05-25
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
mariusz.szlendak@twerd.pl   


Zapytanie ofertowe

W związka z realizacją Zadania nr 9 w ramach Działania 4.1, proszę o przedstawienie oferty na:

Wózek do montażu i transportu szaf sterowniczych w ilości 2 sztuki

Zwracamy uwagę, iż wózek nie  musi posiadać zasialnia z baterii akumulatorowej.

1. Zamawiający:
Pełna nazwa firmy: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
Adres siedziby firmy: Toruń 87-100, ul. Konwaliowa 30
NIP: 879-000-81-63
REGON: 870520770

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wózek do montażu i transportu szaf sterowniczych o nośności 500kg i wysokości podnoszenia do 1m:
a) wózek o napędzie ręcznnym
b) wysokość podnoszenia do  1m
c) nośność 5000kg
d) gwarancja na wózek minimum 24 miesiące
e) serwis gwarancyjny na terenie kraju– czas reakcji nie dłuższy niż 48 godzin
f) wózek musi być dostarczony w ramach oferty do siedziby Benficjenta, wskazanej jako siedziba firmy w pkt 1 niniejszego zapytania


3. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
1. Oferent musi posiadać minimum 10 letnie doświaczenie w sprzedaży wózków transportowych
2. Oferent musi posiadać minimum 10 letnie doświaczenie w serwisie wózków transportowych

4. Termin przedstawienia oferty:
28.05.2015r., godz 12:00

5. Forma przedstawienia oferty:
Pisemnie (mail: mariusz.szlendak@twerd.pl, fax 56 654-69-08, lub osobiście w siedzibie firmy Beneficjenta)
Ofertę uważa się za dostarczoną w dniu odebrania jej przez Beneficjenta.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Termin przeprowadzenia postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty:
28.05.2015r., od godz 12:30

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po przeanalizowaniu, porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

W przypadku jakichkoliwek pytań i wątpliwości odpowiedzi udzieli p. Mariusz Szlendak 56 6546091, mariusz.szlendak@twerd.pl . 

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 56 654-60-91, tel./fax +48 56 654-69-08
ISO 9001