wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Polityka jakości
• Kariera w ZE TwerdToruń, 22.12.2014r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń


Zapytanie ofertowe

W związku z Działaniem  6.1  „Paszport do Eksportu” prosimy o przedstawienie oferty na zorganizowanie usługi doradczej w zakresie określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na rynku rosyjskim.

Usługa doradcza powinna być zrealizowana w postaci raportu.
Raport powinien zawierać określenie przynajmniej:
1) Głównych  potencjalnych odbiorców przemienników częstotliwości
2) Opis konkurencji na rynku rosyjskim
3) Analizę możliwości zaistnienia i sprzedaży produktów ZE Twerd na rynku rosyjskim
4) Lista potencjalnych klientów z danymi kontaktowymi.  Klienci powinni zostać sprawdzeni pod względem   wiarygodności, wypłacalności i możliwości sprzedażowych.

Termin przedstawienia oferty:  09.01.2015r.
Forma przedstawienia oferty:  pisemnie (e-mail, fax, poczta lub osobiście w siedzibie ZE TWERD).
Kryteria wyboru oferty:  cena (100%)
Osoba kontaktowa ze strony ZE TWERD: Izabella Strzelecka, izabella.strzelecka@twerd.pl, tel. +48 56 654 60 91.

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 56 654-60-91, tel./fax +48 56 654-69-08
ISO 9001