wersja polska | english | русский
strona główna
home  firma  produkty  realizacje  nagrody i certyfikaty  kontakt  cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Kariera w ZE TwerdToruń, 30.09.2014 r.
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl


Zapytanie ofertowe wieloprzedmiotowe
 
W związku z realizacją Projektu pt.: „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań”, w ramach Działania 4.1 POIG proszę o ofertę na poniższe zestawy silnikowe:

1. Stanowisko silnikowe napędów asynchronicznych na napięcie 690/1150V 45kW
2. Stanowisko do badania napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 0,75 kW
3. Stanowisko badawcze napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 3kW
4. Stanowisko badawcze napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 7,5kW
5. Stanowisko badawcze napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 22kW

Każdy z zestawów silnikowych powinien posiadać układ sterowania z zainstalowanym falownikiem czterokwadrantowym wraz z przemiennikowym zestawem hamującym, umożliwiającym zwrot energii do sieci w trakcie prac badawczych.

System oceny oferty:

Oferta na każdy z zestawów silnikowych oceniana będzie osobno.

Oferty zawierające wycenę wszystkich zestawów będzie traktowana, jak kilka różnych ofert złożonych oddzielnie na każdy zestaw, a nie jako całość.
Z tego powodu rozważane będą także oferty cząstkowe, dotyczące nie wszystkich zestawów.

Jedynym kryterium wyboru jest cena (cena 100%), cena rozumiana jako cena konkretnego zestawu a nie wartość całej oferty.
W podziale na poszczególne stanowiska kryterium oceny wygląda następująco:
Zestaw pierwszy: cena 100%
Zestaw drugi: cena 100%
Zestaw trzeci: cena 100%
Zestaw czwarty: cena 100%
Zestaw piąty: cena 100%

W ten sposób jako przedmiot zakupu zostaną wybrane te zestawy, które w swojej kategorii będą najtańsze. Oznacza to, że wszystkie zestawy mogą, ale nie muszą być zakupione od tego samego oferenta.

Dla każdego zestawu powstanie osobny protokół wyboru najkorzystniejszej oferty.
Każdy zestaw będzie wybierany oddzielnie, według powyższych kryteriów.

Termin wykonania zestawów:
Zestaw nr 1: 25.01.2015r.
Zestaw nr 2: 25.01.2015r.
Zestaw nr 3: 25.01.2015r.
Zestaw nr 4: 25.01.2015r.
Zestaw nr 5: 25.01.2015r.

Termin przedstawienia oferty: 15.10.2014

Forma przedstawienia oferty: pisemnie (mail, fax, poczta lub osobiście w siedzibie ZE TWERD)

Informujemy, iż zapytanie ofertowe zostało rozesłane do potencjalnych oferentów, a także umieszczone do wglądu na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zapytania ofertowe POIG” oraz dostępne jest do wglądu w siedzibie Beneficjenta w ogólnie dostępnym miejscu –tj sekretariacie.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odpowiedzi  udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; justyna.bienka@twerd.pl

Zakład Energoelektroniki "TWERD"
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 654-60-91, tel./fax +48 (56) 654-69-08
ISO 9001
copyright 2014