wersja polska | english | русский
strona główna
home .: firma .: produkty .: nagrody i certyfikaty .: linki .: kontakt cennik
 
POIG - zapytania ofertowe
ZOBACZ TAKŻE
• Historia
• Działalność produkcyjna
• Działalność wdrożeniowa
• Program Operacyjny
  Innowacyjna Gospodarka
  (POIG)
• Kariera w ZE TwerdToruń, dn. 2014-10-07
Zakład Energoelektroniki TWERD
Michał Twerd
ul. Konwaliowa 30
87-100 Toruń
justyna.bienka@twerd.pl
                                       

Informacja dodatkowa
do Zapytania Ofertowego Wieloprzedmiotowego

W związku z realizacją Projektu pt.: „Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań”, w ramach Działania 4.1 POIG Beneficjent prosił o ofertę na poniższe zestawy silnikowe:
1. Stanowisko silnikowe napędów asynchronicznych na napięcie 690/1150V 45kW
2. Stanowisko do badania napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 0,75 kW
3. Stanowisko badawcze napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 3kW
4. Stanowisko badawcze napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 7,5kW
5. Stanowisko badawcze napędów asynchronicznych na napięcie 400/500V 22kW

Każdy z zestawów silnikowych powinien posiadać układ sterowania z zainstalowanym falownikiem czterokwadrantowym wraz z przemiennikowym zestawem hamującym, umożliwiającym zwrot energii do sieci w trakcie prac badawczych.
 
W ZWIĄZKU Z FAKTEM,  IŻ NIE OTRZYMAŁ JAK DOTĄD ŻADNEJ OFERTY SPEŁNIAJĄCEJ KRYTERIA TERMINU DOSTAWY (z zapewnieniem producentów, iż dotrzymanie tego terminu może być niewykonalne) BENEFICJENT PODJĄŁ DECYZJĘ O ZMIANIE WARUNKÓW OFERTOWYCH NA KORZYŚĆ EWENTUALNYCH OFERENTÓW.

Mianowicie warunek:
Termin wykonania zestawów:
Zestaw nr 1: 25.01.2015r.
Zestaw nr 2: 25.01.2015r.
Zestaw nr 3: 25.01.2015r.
Zestaw nr 4: 25.01.2015r.
Zestaw nr 5: 25.01.2015r.

ZOSTAJE ZNIESIONY!

I zamieniony na poniższy:
Termin wykonania zestawów:
Proponowany przez oferenta, zgodnie z jego planem produkcyjnym.

Tym samym zmienia się termin przedstawiania ofert na następujący:
Termin przedstawienia oferty: 20.10.2014, godz. 12:00

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego z dnia 30.09.2014 pozostają bez zmian.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odpowiedzi  udzieli p. Justyna Bieńka 666-06-72-79; justyna.bienka@twerd.pl

Zakład Energoelektroniki "TWERD"
ul. Konwaliowa 30, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 654-60-91, tel./fax +48 (56) 654-69-08
ISO 9001
copyright 2014